Cursos monogràfics

Visites i cursos

L’artesania és una manera de fer tradicional, esdevé contemporània en vincular-la als nostres dies.

https://tallerdelllibre.cat/wp-content/uploads/2019/01/taller-del-llibre-visites-01.jpg

Visites pedagògiques
per escoles i altres entitats.

https://tallerdelllibre.cat/wp-content/uploads/2019/01/taller-visites-02.jpg

Tallers per iniciació i aprofundiment
en l’art de l’enquadernació.